Konstanty Ryszard Domagała - rok od śmierci Wielkiego Twórcy i Przyjaciela siedleckiej kultury

Przed rokiem - 20 czerwca 2012 roku - odszedł od nas Konstanty Ryszard Domagała - Honorowy Obywatel Miasta Siedlce, pedagog, społecznik, wychowawca wielu pokoleń siedleckich muzyków.
 

Pan Konstanty Ryszard Domagała urodził się 6 września 1923 roku w Siedlcach, w rodzinie rzemieślniczej. Wychowany był w kulcie muzyki. Ojciec jego był wieloletnim chórzystą chóru parafii św. Stanisława w Siedlcach. Tradycje te zostały przekazane synowi, który rozmiłowany w muzyce, rozpoczął w roku 1939 naukę gry na fortepianie i organach u wspaniałego muzyka Walentego Hakowskiego, organisty Katedry Siedleckiej, który przygotował Pana Konstantego Domagałę do dalszych studiów muzycznych.

W roku 1944 Pan Konstanty Domagała rozpoczął samodzielną pracę jako organista w parafii Niwiski k/Siedlec. W tymże roku zawarł związek małżeński z siedlczanką Zofią Święcką. W roku 1947 rozpoczyna naukę w Państwowej Średniej Szkole Muzycznej w klasie organowej w Lublinie, a następnie kontynuuje ją w Warszawie. Od 1950 do 1955 roku wspólnie ze swym nauczycielem Walentym Hakowskim pracuje w Katedrze Siedleckiej. W roku 1953 rozpoczął pracę w Państwowym Ognisku Muzycznym w Łukowie, prowadząc klasę fortepianu i przedmioty teoretyczne. W roku 1954 kończy studia w Konserwatorium Warszawskim. W tym samym roku zakłada w Siedlcach Miejskie Społeczne Ognisko Muzyczne i zostaje jego dyrektorem. Była to pierwsza i jedyna placówka kształcenia muzycznego w powojennych Siedlcach, realizująca program nauczania zlecony przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu nauczycieli, uczniów, rodziców i dyrektora, pomimo bardzo trudnych warunków lokalowych – w 1957 roku Ognisko to stało się placówką państwową. Dwa lata później Państwowe Ognisko Muzyczne w Siedlcach otrzymało budynek adaptowany dla potrzeb przyszłej szkoły muzycznej. Wymagało to wielkiej determinacji i zaangażowania Pana Konstantego Domagały.

Od 1 września 1960 roku w miejsce Państwowego Ogniska Muzycznego, na mocy zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki, powołana została Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia. Wiedząc, że to nie rozwiązuje sprawy absolwentów Szkoły Muzycznej I stopnia, Pan Dyrektor Konstanty Domagała czynił starania o powołanie w Siedlcach Szkoły Muzycznej II stopnia. Dzięki dobremu poziomowi dydaktycznemu, jak też popularyzacji muzyki przez zespoły i solistów na terenie całego województwa, w roku 1975 powołano Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia – tworząc w Siedlcach Zespół Szkół Muzycznych.

Muzyka w domu Konstantego Domagały zawsze zajmowała ważne miejsce. Córki Judyta i Maria ukończyły Szkołę Muzyczną I st. Syn Maciej – muzyk z profesji, absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie, został dyrektorem Szkoły Muzycznej I stopnia w Mińsku Mazowieckim. Wnuk Daniel, syn Macieja, i wnuczki Paulina i Ewelina, córki Marii są absolwentami Akademii Muzycznej. Konstanty Domagała często wspominał żonę Zofię – pedagoga, mówiąc, że to ona wniosła do domu klimat pracy twórczej i ukochanie wiedzy.

Pan Konstanty Domagała pracował przez 20 lat w resorcie oświaty, jako nauczyciel przedmiotów muzycznych i dydaktycznych w Liceum Pedagogicznym, w Studium Nauczycielskim, w Wyższej Szkole Pedagogicznej, a później w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej. W latach pięćdziesiątych z ciężkim magnetofonem odwiedzał wiele miejscowości zapisując melodie podlaskie, obrzędy, muzykę wiejskich muzykantów. Zaowocowało to utworzeniem w 1962 roku Zespołu Pieśni i Tańca „Podlasie”, którego przez 20 lat był dyrygentem, a przez 15 lat pełnił funkcję kierownika artystycznego. Dla zespołu opracował wiele pieśni i programów. Wraz z „Podlasiem” przejechał Polskę wzdłuż i wszerz. Występował od gór po Bałtyk, a także za granicą: na Białorusi, w Czechosłowacji i Niemczech. Ponadto wielokrotnie występował w ośrodkach telewizyjnych w Warszawie, Łodzi i Katowicach. Zespół nagrał wiele pieśni podlaskich w Ośrodku Polskiego Radia w Warszawie i Olsztynie. Dzięki Panu Konstantemu Domagale podlaska pieśń nie zaginęła, lecz przeciwnie – była propagowana w radiu, telewizji i wszędzie tam, gdzie Zespół występował.

W roku 1966 Konstanty Domagała reaktywował Podlaskie Towarzystwo Muzyczne, którego przez wiele lat był prezesem. W roku 1970 Konstanty Domagała założył Ognisko Muzyczne w Łosicach, i któremu nadzorował przez kolejne 5 lat. Dzisiaj również w Łosicach jest Państwowa Szkoła Muzyczna. W roku 1976 Laureat założył filię Siedleckiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Mińsku Mazowieckim, która od 1983 roku pracuje samodzielnie. Pracę dla kultury muzycznej miasta i regionu Konstantego Domagały doceniło społeczeństwo Miasta Siedlce. W ogłoszonym przez „Kurier Siedlecki” plebiscycie na siedlczanina XX wieku Konstanty Domagała znalazł się w pierwszej dziesiątce zasłużonych dla Siedlec. Uznano jego pracę oraz pasje muzyczne. Podkreślono, że swoje marzenia realizował właśnie w swym rodzinnym mieście.

Pan Konstanty Ryszard Domagała był również autorem prac o charakterze etnomuzykologicznym i historycznym oraz wielu wydawnictw muzycznych, m.in.: „Na Podlasiu byłem” – zbiór 50 pieśni z repertuaru Zespołu Pieśni i Tańca „Podlasie”;„Obrazki Podlaskie” – historia powstania i działalności Zespołu Pieśni i Tańca „Podlasie”, wydana w 1977 roku z okazji 15.lecia zespołu; „Pieśni i tańce ziemi siedleckiej w opracowaniu na akordeon”; „Przez Podlaską Wieś” – opracowanie 100 pieśni podlaskich jedno-, dwu- i trzygłosowych; „Zespół Pieśni i Tańca Podlasie” – kolejna, wydana w 1983 roku z okazji 20.lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Podlasie” historia powstania i działalności tego zespołu; „30 lat Szkolnictwa Muzycznego w Siedlcach” – to wydana w 1985 roku praca o charakterze historycznym i biograficznym, ukazująca początki i rozwój szkolnictwa muzycznego w powojennych Siedlcach; „Towarzystwa Muzyczne. Powstanie i rozwój szkolnictwa muzycznego w Siedlcach” – to wydane w 2004 roku obszerne kompendium wiedzy na temat ruchu i szkolnictwa muzycznego na ziemi siedleckiej. W 2007 roku wydał monografię zatytułowaną „Muzyczna Jubilatka”, w której wskazuje jak trudną i długą drogę miał proces powstania szkolnictwa muzycznego w Siedlcach. O Nim i Jego pracy napisano już 14 prac magisterskich, zaś w 2003 roku wnuczka Paulina napisała biografię swojego dziadka tytułując ją „Marzenia Pana Konstantego”.

W roku 1984 Pan Konstanty Domagała przeszedł na emeryturę. Jako emeryt do 1999r. nadal pracował w Zespole Szkół Muzycznych. Mimo zaawansowanego wieku pozostał nadal społecznikiem. Służenie i pomoc innym było zakodowane w Jego sercu. Często uczestniczył w jury konkursów dziecięcych i młodzieżowych. Przez kilka lat był akompaniatorem chóru w Kościele św. Stanisława, opracował wiele pieśni dla chóru. Aktywnie zaangażował się w działalność Klubu Seniora „Zdrowie”, akompaniując i prowadząc zespół wokalny oraz bardzo często można było Go spotkać jak swoją grą, opowieściami i wiedzą muzyczną ubogaca życie pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej „Nad Stawami”. Kompozycja Konstantego Domagały napisana do słów żony Zofii Domagała pt.: „Polonez Ratuszowy” uświetniła obchody Jubileuszu 460-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu.

Za pracę pedagogiczną, artystyczną, upowszechnianie kultury i pieśni regionu Podlasie, Pan Konstanty Domagała został uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi, resortowymi, dyplomami i nagrodami. Są wśród nich między innymi: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal 30-lecia, Złota Odznaka za Zasługi dla Województwa Warszawskiego, Odznaka za Zasługi dla Województwa Siedleckiego, Zasłużony Działacz Kultury, Dyplom Honorowy Ministra Kultury i Sztuki za Osiągnięcia Artystyczne, Nagroda Artystyczna Województwa Warszawskiego w dziedzinie upowszechniania kultury regionu podlaskiego, za całokształt pracy wychowawczo-artystycznej, Nagrody Ministra Oświaty i Wychowania, Ministra Kultury i Sztuki, wpis do Złotej Księgi Zasłużonych dla Województwa Warszawskiego oraz do Złotej Księgi Zasłużonych dla Ziemi Siedleckiej, otrzymał również Odznakę 1000-lecia Państwa Polskiego a także powołanie na stanowisko Profesora Szkoły Średniej. W 2005 roku został laureatem Honorowej Nagrody Prezydenta Miasta Siedlce –„Aleksandria”. 30 października 2008 roku Rada Miasta Siedlce za zasługi dla siedleckiej kultury nadała Konstantemu Ryszardowi Domagale tytuł Honorowy Obywatel Miasta Siedlce. Największą nagrodą i dumą Konstantego Domagały byli zawsze Jego wychowankowie. Większość artystów - muzyków, nauczycieli muzyki, animatorów i instruktorów kultury muzycznej w kwadracie Warszawa, Białystok, Terespol, Lublin – to Jego uczniowie, studenci, kursanci, seminarzyści oraz osoby które muzykowały, tańczyły oraz śpiewały w zespołach które prowadził. Duże grono Jego wychowanków rozjechało się po całym świecie, gdzie znakomicie funkcjonują jako muzycy i twórcy.

Pan Konstanty Ryszard Domagała zawsze był wielkim przyjacielem Ziemi Siedleckiej, przyjacielem szkoły muzycznej i wszystkich artystów oraz twórców, zawsze uśmiechnięty, wspaniały „Profesor” i Człowiek o Wielkiej Kulturze, sercem i duchem zawsze rozmiłowany w Siedlcach.

Panie Konstanty - Przyjacielu, brakuje nam Ciebie.

fot. A. Król
Konstanty Ryszard Domagała - rok od śmierci Wielkiego Twórcy i Przyjaciela siedleckiej kultury

Partnerzy

Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem