Wracamy na scenę! Spektakle "O Piracie Buciorze..." i "Nerka" już w czerwcu na Scenie Teatralnej Miasta Siedlce!

W niedzielę, 21 czerwca o godz. 16:00, po długiej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, zapraszamy Państwa do Centrum Kultury i Sztuki na spektakl dla dzieci "O Piracie Buciorze, który zgubił skarb, a zyskał przyjaciela" w wykonaniu aktorów Teatru Es. Kilka dni później, 25 czerwca o godz. 19:00, tym razem dla dorosłych Widzów, ci sami aktorzy zagrają sztukę Stefana Vögela pt. "Nerka".
 

"O Piracie Buciorze, który zgubił skarb, a zyskał przyjaciela"
 

Niezwykle barwne widowisko teatralne, ze specjalnie napisaną muzyką i piosenkami, którego tematem jest odwaga i przyjaźń. Tytułowy pirat Bucior i jego gadatliwa i bardzo kolorowa Papuga żeglują po morzu, aż na pewnej wyspie spotykają innego Pirata, groźnego Kapitana Haka, który szuka skarbu. Hak jest straszny, wzbudza lęk, ale poczciwy Pirat znalazł na niego sposób dowcipny i pomysłowy. Bucior przejdzie liczne próby siły i charakteru, by na koniec zrozumieć, że najbardziej wartościowym skarbem jest przyjaciel. Bucior przejdzie liczne próby siły i charakteru, by na koniec zrozumieć, że najbardziej wartościowym skarbem jest przyjaciel. A Papuga? Gada, gada, gada… Świetna zabawa z bajecznie kolorowymi kostiumami, niespodziewanymi zwrotami akcji i zaskakującą puentą.

Scenariusz: Stefan Szulc
Reżyseria i muzyka: Waldemar Koperkiewicz
Obsada: Ula Gotowicka, Maciej Czapski, Robert Protasewicz

"Nerka"
Schorowana żona szuka pomocy u męża, a gdy ten nie może podjąć decyzji - zwraca się z tą samą prośbą do przyjaciela. Stefan Vögel prowokuje widza stawiając wiele pytań, a także to kluczowe: czy oddałbyś bliskiej osobie swoją nerkę? Jest to zatem sztuka o moralności, o tym, co ważne, o relacjach międzyludzkich w chwili próby, ale w konwencji komedii. Całkiem serio walkę o nerkę i walkę o uczucia toczyć będą dwa małżeństwa: cztery postaci, w które wcielą się aktorzy Teatru Es, znani Państwu ze spektakli „Kantata na cztery skrzydła” i „Cudowna Terapia”: Urszula Gotowicka (Katarzyna), Dorota Kaczorek (Diana), Maciej Czapski (Arnold) i Robert Protasewicz (Hans).


Autor: Stefan Vögel
Przekład: Piotr Szalsza
Reżyseria: Robert Protasewicz, Waldemar Koperkiewicz
Obsada: Ula Gotowicka, Dorota Kaczorek, Maciej Czapski, Robert Protasewicz
Partner projektu: Austriackie Forum Kultury
 

Rezerwacje i bilety dostępne tylko w Punkcie Informacji Kulturalnej CKiS, tel. 25 794 31 89.


W trosce o bezpieczeństwo Widzów spektakle odbędą się zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – m.in. na widowni zajęte może być nie więcej niż 50% miejsc, a uczestników wydarzenia obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.
W trosce o bezpieczeństwo Widzów spektakle odbędą się zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – m.in. na widowni zajęte może być nie więcej niż 50% miejsc, a uczestników wydarzenia obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.
 

Instrukcja organizowania wydarzeń artystycznych w budynkach
Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego
Scena Teatralna Miasta Siedlce (CKiS)
w czasie trwania epidemii wirusa COVID-19

 


1.    W budynkach CKiS mogą przebywać:
•    osoby, które uczestniczą w przedsięwzięciach artystycznych, spektaklach, koncertach
•    instruktorzy, aktorzy, prowadzący zajęcia,
•    pracownicy CKiS.

2.    Aby ograniczyć transmisję wirusa poprzez częste dotykanie klamek, w miarę możliwości na terenie obiektu drzwi będą otwarte.

3.    Uczestnicy wydarzeń organizowanych przez CKiS mogą przychodzić na wydarzenia artystyczne z wyprzedzeniem ok. 60 minut przed ich rozpoczęciem. Niedopuszczalne jest wcześniejsze gromadzenie się uczestników zajęć i ich opiekunów wewnątrz budynku. Rodzice mają zakaz oczekiwania na dzieci w budynku instytucji.

4.    Uczestnicy wydarzeń artystycznych są wpuszczani przez pracownika CKiS na salę widowiskową na 30 minut przed ich rozpoczęciem.

5.    Osobom z objawami choroby, tj. gorączką, kaszlem zakazuje się przychodzenia na wydarzenia, a także przebywania w budynkach CKiS. Jeśli objawy wystąpią w trakcie wydarzenia zostanie niezwłocznie wdrożona procedura postępowania na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej (COVID-19).

6.    Szatnia w CKiS jest nieczynna.

7.   Wszyscy uczestnicy przebywający w budynku CKiS są zobowiązani do zapewnienia we własnym zakresie środków ochrony osobistej, zachowania dystansu 2 m od pozostałych uczestników wydarzenia oraz do odkażenia rąk płynem dezynfekującym, znajdującym się przy wejściu.

8.    Każdy uczestnik ma obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym (druk oświadczenia którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji, wydawany będzie wraz z biletem wstępu w momencie zakupu).

9.    Artyści i instruktorzy zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia na temat stanu zdrowia w momencie przystąpienia do pracy.

10.   Do dyspozycji widzów udostępnione będzie nie więcej niż 50 % liczby miejsc na widowni, w rzędach naprzemiennie z zachowaniem jednego wolego miejsca między widzami. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który:
a)    uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
b)   jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.

11.    CKiS zbiera dane osobowe uczestników wydarzenia, które umożliwią z nimi łatwy kontakt po zakończeniu wydarzenia w przypadku dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danych wydarzeniu. Z uwagi na obowiązek wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:

1)    administratorem danych osób składających oświadczenia jest Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce (dalej: CKiS) z siedzibą w Siedlcach (08-110) przy ul. Bpa I. Świrskiego 31;

2)    kontakt do inspektora ochrony danych:  
adres e-mail: ckis@ckis.siedlce.pl, tel. (25) 794 31 70;

3)    Dane osobowe, w postaci: imienia, nazwiska, numeru kontaktowego i informacji o stanie zdrowia, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO,  jedynie w celu ewentualnego przekazania ich do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach, jako jedynego odbiorcy Państwa danych upoważnionego na podstawie przepisów prawa;

4)   Dane osobowe będą przechowywane przez 14 dni od daty wydarzenia na które zakupili Państwo bilety. Następnie zostaną komisyjnie zniszczone przy pomocy niszczarki;

5)    Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców przetwarzających dane w państwie trzecim lub do organizacji międzynarodowej;

6)    mają Państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;

7)    podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu realizowanym na sali teatralnej;

8)    Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 

12.    Po skończonym wydarzeniu artystycznym uczestnik opuszcza budynek bez zbędnej zwłoki.

13.    Wykaz pomieszczeń CKiS przeznaczonych do prowadzenia zajęć artystycznych z określeniem maksymalnej liczby uczestników:

L.p.    Pomieszczenie    Maksymalna liczba uczestników
1.    Sala widowiskowa    201
2.    Foyer    50 (wymiennie, rotacyjnie)
3.    Galeria    20
4.    Pomieszczenia zaplecza sceny    8
5.    Pomieszczenie garderoby dużej    10
6.    Pomieszczenie garderoba mała I    3
7.    Pomieszczenie garderoba mała II    3

14.    Ustala się następujące drogi wejścia-wyjścia do poszczególnych pomieszczeń w budynku CKiS:
•    Wejście -wyjście A - w kierunku foyer i sali widowiskowej;  
•    Wyjście górne z sali widowiskowej na korytarz budynku w części administracyjnej, a następnie wyjście (wyjście B) na zewnątrz budynku lub przejście do pomieszczeń foyer i wyjściem A na zewnątrz budynku
•    Wyjścia boczne (dwa) z sali widowiskowej na zewnątrz budynku
 

15.    Celem ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się czynników zakażeń mikrobiologicznych w tym wirusa SARS-CoV-2 za pośrednictwem instalacji wentylacji i klimatyzacji ustala się następujący sposób postępowania:
•    Utrzymanie maksymalnej wydajności instalacji w pełnym cyklu dobowym.
•    Rezygnacja lub minimalizacja udziału powietrza pochodzącego z recyrkulacji, w tym ograniczenie stosowania urządzeń do ogrzewania i chłodzenia działających na powietrzu obiegowym lub przestawienie ich na pracę w trybie maksymalnej wydajności.
•    Wprowadzenie okresowego wietrzenia pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych poprzez otwieranie okien lub drzwi.
•    Wentylacja mechaniczna wywiewna w toaletach - praca w trybie ciągłym, z maksymalną wydajnością.
•    Kontrola czystości elementów instalacji i zadanych parametrów pracy urządzeń wentylacji i klimatyzacji.

16.    Kasa biletowa swoją pracę realizuje w dni powszednie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz na godzinę przed wydarzeniem. Sprzedaż biletów odbywa się z zachowaniem wymaganego dystansu. Płatność odbywa się w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Kasjer jest na stałe odgrodzony od klientów szybą. Bilety mają formę papierową, sprawdzane bezdotykowo za pomocą skanera lub weryfikowane wzrokowo przez biletera.

 

Szczegółowe wytyczne dostępne na stronie: www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce

Wracamy na scenę! Spektakle

    Partnerzy

    Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
    Rozumiem