Harmonogram wydarzeń kulturalnych w Parku Miejskim Aleksandria w Siedlcach od 1 maja do 30 września 2024 w ramach zdania „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach”

MAJ
•    5 maja 2024 rok (niedziela)
godz. 17:00 | organizator CKiS
Muzyczna Strona Teatru Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru Miasta Siedlce
•    12 maja 2024 rok (niedziela)
godz. 17:00 | organizator CKiS Teatralne
Formy w Aleksandrii w wykonaniu Studio Teatralnego im Jacka Woszczerowicza
•    18 maj 2024 rok  (sobota)
godz. 16:00 - 18:00 „Przystanek El Greco”: organizator PTTK
spacer po parku „Aleksandria i zwiedzanie Muzeum Diecezjalnego (El Greco) - plac przed Pałacem Ogińskich

godz. 17:00 | organizator CKiS
Muzyczna Strona Teatru , Teatru ES „Śpiewnik Papieski”

•    19 maja 2024 rok (niedziela)
godz. 17:00 | organizator MOK
Ogrody Muzyczne z cyklu spotkania artystyczne „ArtAleksandria”, finał Miejskiego Festiwalu Twórczości Dzieci i Młodzieży, kategoria piosenka i teatr

•    25 maja 2024 rok (sobota)
godz. 20:00 | organizator MOK
Ogrody Taneczne z cyklu spotkania artystyczne „ArtAleksandria”, „Potańcówka na ludowo” z kapelą Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej ”Chodowiacy”

•    26 maja 2024 rok (niedziela)
godz. 16:00 | organizator MOK
Ogrody Ciszy z cyklu spotkania artystyczne „ArtAleksandria”, koncert Singers z okazji Dnia Matki

•    28 maja 2024 rok (wtorek)
godz. 10:00 | organizator MOK
Ogrody Poetyckie z cyklu spotkania artystyczne „ArtAleksandria”, „Wiersze z uczniowskich brulionów” – impreza dla szkół, prezentacja twórczości uczniowskiej
z oprawą muzyczną (piosenki i muzyka instrumentalna)


CZERWIEC
•    2 czerwca 2024 rok (niedziela)
godz. 15:00 | organizator MOK Piknik Rodzinny „Wakacyjna Kraina Zabawy - Skarby ukryte w parku”

•    4 czerwca 2024 rok (wtorek)
godz. 12:00 | organizator MBP
Powitanie lata w Aleksandrii – książka na wakacje

•    6 czerwca 2024 rok (czwartek)
godz. 17:00 | organizator MOK
Ogrody Pełne Pomysłów z cyklu spotkania artystyczne „ArtAleksandria”, „Slam Poetycki”, prezentacja talentów młodych artystów

•    8 czerwca 2024 rok (sobota)
godz. 17:00 | organizator CKiS
Teatralne Formy w Aleksandrii w wykonaniu Studio Teatralnego im Jacka Woszczerowicza

•    9 czerwca 2024 rok (niedziela)
godz. 17:00 | organizator MOK
Ogrody Muzyczne z cyklu spotkania artystyczne „ArtAleksandria”, koncert zespołu Art Styl

•    11 czerwca 2024 rok (wtorek)
godz. 12:00 | organizator MBP Powitanie lata w Aleksandrii – książka na wakacje

•    13 czerwca 2024 rok (czwartek)
godz. 18:00 | organizator MOK
Ogrody Poetyckie z cyklu spotkania artystyczne „ArtAleksandria”, „Wiersze z uczniowskich brulionów” – impreza dla szkół, prezentacja twórczości uczniowskiej z oprawą muzyczną

•    15 czerwca 2024  (sobota)
godz. 15:00 - 17:00
„Aleksandria Organowo”: organizator PTTK spacer po parku „Aleksandria” i Pro Musica Organa, Koncert w Kaplicy Ogińskiej – start plac przed Pałacem Ogińskich

godz. 16:00 - 18:00
„Przystanek El Greco”: organizator PTTK spacer po parku „Aleksandria i zwiedzanie Muzeum Diecezjalne (El Greco) – start plac przed Pałacem Ogińskich

godz. 15:00 | organizator CKiS
Teatralne Formy w Aleksandrii w wykonaniu Teatru Dziecięcego Dramma Mia

•    16 czerwca 2024  (niedziela)
godz. 15:00 | organizator CKiS Teatralne Formy w Aleksandrii w wykonaniu Urszuli Gotowickiej

•    20 czerwca 2024  (czwartek)
godz. 16:00 | organizator CKiS Teatralne Formy w Aleksandrii w wykonaniu Urszuli Gotowickiej

•    21 czerwca 2024 rok (piątek)
godz. 22:00 | organizator MOK
Noc Świętojańska w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy”

•    23 czerwca 2024  (niedziela)
godz. 17:00 | organizator CKiS
Muzyczna Strona Teatru Koncert w wykonaniu Chóru Miasta Siedlce
w repertuarze rozrywkowym

•    24 czerwca 2024 rok (poniedziałek)
godz. 11:00 | organizator MOK
Ogrody Plastyczne z cyklu spotkania artystyczne „ArtAleksandria”, „Hortus Artium” zajęcia plastyczne dla seniorów

LIPIEC
•    2 lipca 2024 rok (wtorek)
godz. 12:00 | organizator MBP
Słoneczna Biblioteka „Wakacje z książką w Aleksandrii”, zajęcia dla dorosłych
   
•    4 lipca 2024 rok (czwartek)
godz. 17:00 | organizator CKiS
Muzyczna Strona Teatru w wykonaniu aktorów Teatru ES Studio Teatralnego im. J. Woszczerowicza , Teatru Dziecięcego Dramma Mia, Chóru Miasta Siedlce oraz zaproszonych gości

•    5 lipca 2024 rok (piątek)
godz. 18:00 | organizator CKiS
Muzyczna Strona Teatru w wykonaniu aktorów Teatru ES Studio Teatralnego im. J. Woszczerowicza , Teatru Dziecięcego Dramma Mia, Chóru Miasta Siedlce oraz zaproszonych gości

•    7 lipca 2024 rok (niedziela)
godz. 16:00 | organizator CKiS Teatralne Formy w Aleksandrii w wykonaniu Teatru Kultureska

•    11 lipca 2024 rok (czwartek)
godz. 17:00 | organizator CKiS
Teatralne Formy w Aleksandrii w wykonaniu: Aktorów Teatru ES, Studio Teatralnego im. Jacka Woszczerowicza, Teatru Dziecięcego Dramma Mia oraz zaproszonych artystów

•    14 lipca 2024 rok (niedziela)
godz. 16:00 | organizator CKiS
Teatralne Formy w Aleksandrii w wykonaniu Krakowskiego Teatru Bajki

•    18 lipca 2024 rok (czwartek)
godz. 17:00 | organizator CKiS
Muzyczna Strona Teatru w wykonaniu aktorów Teatru ES Studio Teatralnego im. J. Woszczerowicza , Teatru Dziecięcego Dramma Mia, Chóru Miasta Siedlce oraz zaproszonych gości

•    20 lipca 2024 rok (sobota)
godz. 16:00 - 18:00
„Przystanek El Greco”: organizator PTTK spacer po parku „Aleksandria i zwiedzanie Muzeum Diecezjalnego (El Greco) – plac przed Pałacem Ogińskich

•    21 lipca 2024 rok (niedziela)
godz. 16:00 | organizator CKiS Teatralne Formy w Aleksandrii w wykonaniu Teatru Prima

•    23 lipca 2024 rok (wtorek)
godz. 12:00 | organizator MBP Słoneczna Biblioteka „Wakacje z książką w Aleksandrii”, zajęcia dla dzieci
w wieku 6-12 lat

•    28 lipca 2024 rok (niedziela)
godz. 16:00 | organizator CKiS Teatralne Formy w Aleksandrii w wykonaniu Teatru Bajki

SIERPIEŃ
•    3 sierpnia 2024 rok (sobota)
godz. 19:00 | organizator MOK
Ogrody Taneczne z cyklu spotkania artystyczne „ArtAleksandria” „Potańcówka na ludowo” w wykonaniu kapeli Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej ”Chodowiacy”
•    6 sierpnia 2024 rok (wtorek)
godz. 12:00 | organizator MBP
Słoneczna Biblioteka „Wakacje z książką w Aleksandrii”, zajęcia dla dorosłych    

•    11 sierpnia 2024 (niedziela)
godz. 18:00 | organizator MOK
Ogrody Muzyczne z cyklu spotkań artystycznych „ArtAleksandria”,
koncert „Ireny Kosińskiej”, muzyka poważna, popularna, rozrywkowa, poezja śpiewana

•    17  sierpnia 2024 rok (sobota)
godz. 15:00 - 17:00 „Aleksandria
Organowo”: PTTK spacer po parku „Aleksandria” i Pro Musica Organa, Koncert w Kaplicy Ogińskiej
godz. 16:00 - 18:00
„Przystanek El Greco”: PTTK spacer po parku „Aleksandria i zwiedzanie Muzeum Diecezjalne (El Greco)

•    18 sierpnia 2024 (niedziela)
godz. 17:00 | organizator MOK
Koncert poetycko-muzyczny na wyspie w wykonaniu Siedleckiej Grupy Literackiej Witraż

•    20 sierpnia 2024 rok (wtorek)
godz. 12:00 | organizator MBP
Słoneczna Biblioteka „Wakacje z książką w Aleksandrii”, zajęcia dla dzieci
w wieku 6-12 lat

•    24 sierpnia 2024 (sobota)
godz. 18:00 | organizator MOK
Ogrody Taneczne z cyklu spotkań artystycznych „ArtAleksandria”,
podsumowanie warsztatów Formacji Tańca Nowoczesnego LUZ

•    25 sierpnia 2024 (niedziela)
godz. 15:00 | organizator MOK Piknik rodzinny „Wakacyjna Kraina Zabawy”

WRZESIEŃ
•    1 września 2024 (niedziela)
godz. 10:00 | organizator MOK
Ogrody Plastyczne z cyklu spotkań artystycznych „ArtAleksandria”,
„Ogród Małego Artysty”, zajęcia plastyczne dla 3 grup

godz. 17:00 | organizator CKiS
Teatralne Formy w Aleksandrii w wykonaniu: Studio Teatralnego im. Jacka Woszczerowicza

•    8 września 2024 (niedziela)
godz. 18:00 | organizator MOK
Ogrody Ciszy z cyklu spotkań artystycznych „ArtAleksandria”, koncert „Muzyczne podróże”, muzyka z różnych stron świata

•    12 września 2024 (czwartek)
godz. 10:00 | organizator MOK Ogrody Poetyckie z cyklu spotkań artystycznych „ArtAleksandria”,
Narodowe czytanie

•    15 września 2024 (niedziela)
godz. 15:00 | organizator MOK Ogrody Pełne Pomysłów z cyklu spotkań artystycznych „ArtAleksandria”

•    21 września 2024 rok (sobota)
godz. 15:00 - 17:00 „Aleksandria Organowo”: PTTK spacer po parku „Aleksandria” i Pro Musica Organa,
Koncert w Kaplicy Ogińskiej

godz. 16:00 - 18:00 „Przystanek El Greco”: PTTK spacer po parku „Aleksandria i zwiedzanie Muzeum Diecezjalne (El Greco)

•    22 września 2024 (niedziela)
godz. 18:00 | organizator MOK Ogrody Poetyckie z cyklu spotkań artystycznych „ArtAleksandria” w wykonaniu Siedleckiej Grupy Literackiej Witraż

•    W każdą niedzielę w godz. od 10 do 16:00 (za wyjątkiem dni kiedy Muzeum jest zamknięte)  zapraszamy do bezpłatnego zwiedzania Muzeum Regionalnego im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach ul. Piłsudskiego 1,
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Harmonogram wydarzeń kulturalnych w Parku Miejskim Aleksandria w Siedlcach od 1 maja do 30 września 2024 w ramach zdania „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach”

Partnerzy

Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem